Dự án bất động sản: Khu công nghiệp Âu Lâu - Yên Bái

By em Duyên, 21/02/2022
Dự án bất động sản: Khu công nghiệp Âu Lâu - Yên Bái
  • Tên: Khu công nghiệp Âu Lâu - Yên Bái
  • Địa chỉ: Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Tổng diện tích: 120ha
  • Diện tích xưởng: 1000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Giá: 30 USD/m2 Chưa bao gồm VAT

Bài viết nổi bật