Khai khoáng

Dự án: Khai thác mỏ đá Đại Sơn - Yên Bái

21/02/2022

Dự án: Khai thác mỏ đá Đại Sơn - Yên Bái

Mỏ đá Đại Sơn  Vị trí: Thôn Đoàn Kết, Xã Đại Sơn, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái  Trữ lượng ước tính: 3.000.000m3  Giá trị ước tính: 2000 tỷ đồng    

Chi tiết