Dự án: Khai thác mỏ đá Đại Sơn - Yên Bái

By Mr Tuệ, 21/02/2022
Dự án: Khai thác mỏ đá Đại Sơn - Yên Bái
  • Mỏ đá Đại Sơn 
  • Vị trí: Thôn Đoàn Kết, Xã Đại Sơn, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái 
  • Trữ lượng ước tính: 3.000.000m3 
  • Giá trị ước tính: 2000 tỷ đồng

 

 

Bài viết nổi bật